Natuur


Op 5 juni 2014 tekenden Rijkswaterstaat, provincie Zeeland en provincie Zuid-Holland, gemeenten en Waterschap Scheldestromen het convenant voor het aanbrengen van zand bij de Brouwersdam op de grens van Zuid-Holland en Zeeland. De werkzaamheden zullen gestart worden in 2015 of 2016. Beleid van Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat onderhoudt de kustlijn van Nederland voortdurend. Door zand op te spuiten (zandsuppleties) wordt het zand op de...

Lees Verder

Groene tol voor activiteiten in de natuur


Geplaatst Door op jun 6, 2014

Vanaf 2015 krijgen organisatoren van wandel- en mountainbiketochten en hardloopwedstrijden te maken met ‘groene tolheffing’ van Staatsbosbeheer. Zeeuwse sportclubs en –organisatie zijn verbaasd en niet blij met de mededeling van de natuurbeheerder om geld te vragen voor activiteiten in de natuur. Ook politieke partij ‘Partij van Zeeland’ heeft zich tegen de heffing gekeerd. #120886977 / gettyimages.com Kleiner budget...

Lees Verder
Waterdunen = kans voor de regio

Waterdunen = kans voor de regio


Geplaatst Door op apr 14, 2013

Waterdunen is een groot recreatie-natuurproject in West Zeeuws-Vlaanderen. De aanleg van dit gebied zal gefaseerd plaatsvinden en is gestart in oktober 2012. Naar verwachting is het gebied, dat de kans geeft om de leefbaarheid op de lange termijn te waarborgen, in 2018 gerealiseerd. Recreatie De Waterdunen biedt verschillende mogelijkheden tot recreëren. Zo komen er 400 recreatiewoningen (op 40 hectare), een duincamping met 300...

Lees Verder
Deltawerken als visitekaartje

Deltawerken als visitekaartje


Geplaatst Door op feb 1, 2013

De watersnoodramp in 1953, sommigen weten het nog als de dag van gisteren. 165 duizend hectare land werd overspoeld, 1836 mensen kwamen om het leven. Hoewel het een zwarte dag in onze geschiedenis is, kunnen we nu ook zeggen dat het iets heeft opgeleverd. Nederland is toonaangevend als het gaat om de strijd tegen het water. De deltawerken kregen internationale faam en watermanagement werd een lucratief exportproduct. Ons visitekaartje...

Lees Verder
Zeeland is beste fietsprovincie

Zeeland is beste fietsprovincie


Geplaatst Door op feb 8, 2012

Zeeland geeft het goede voorbeeld als het gaat om fietspaden, bewegwijzering, fietsroutes, horeca en bezienswaardigheden. Met een eindcijfer van een 8,2 scoort de provincie het beste van heel Nederland. De Rapportcijfers Het onderzoek over recreatief fietsen in Nederland is uitgevoerd door Vrijetijdshuis Brabant, in opdracht van Routebureau Brabant. De recreatieve fietser is enthousiast over Zeeland en scoort op verschillende...

Lees Verder